نرم افزار اندروید کلوب مجله کلوب
عرفان فرهادی , hellglobal

عرفان فرهادی

 بهترین ها از نقص هایش زاده میشوند،و اشتباهاتشان باعث تکامل و بهترین شدنشان میشود.شکسپیر
عرفان فرهادی , hellglobal

عرفان فرهادی

مطالب
00/01/24 01:10
99
کامنت بنویسید...
نیو ن , mtsh
دوشنبه 30 فروردین ، 20:04
اگر دقت فرمائید ، علت در ابیات بعدی این شعر وزین مشخص است . میفرماید :
از این گوشه دنیا ...تا اون گوشه دنیا ...چشام بسته برات پل !!!!
میشود نتیجه گرفت یا جناب ابی پول تهیه بلیط تداشته ( با این گرونی بلیط هواپیما ! ) ..یا اصلا اجازه ورود به اونور دنیا رو نداشته ...یا شاید هم خسته بوده ..خسته وااالا
اصلا از قدیم گفتند : دوری و دوستی ...چه کاریه حالا ..بیای به این وره پل ...اونم پلی که از چشمهای چناب ابی ساخته شد ...جالا یک تعارفی زده ...همونجا باش خانم گل !!
ادامه
تجلّی  , gozaraztabani
دوشنبه 30 فروردین ، 16:57
ادامه
غزاله  , oberon0
پنجشنبه 26 فروردین ، 11:02
والا
ادامه
پریسان بانو , paris_gh
سه شنبه 24 فروردین ، 09:31
ادامه