یافث صحرائی , hanjan

یافث صحرائی

 خانه ام را گر فرو ریزند                 من دوباره خشت خواهم زد
یافث صحرائی , hanjan

یافث صحرائی

مطالب تصاویر 44

95/11/18 04:54

آشنایی با سازمان مدافع حقوق بشر شهروندان ترکمن در ایران، (توهرا)

تورکمنصحرا – درباره توهرا: تاریخ صد سال اخیر ترکمنهای ایران و تجربیات آن بیانگر این واقعیت است که بدون تشکل ارگان های حقوق بشری، تلاش در راه تحقق خواستها، ره به جائی نخواهد برد.
با علم به مسئله فوق ما بخشی از فعالین حقوق بشر ترکمن صحرا صرف نظر از تنوع دیدگاه ها و تعلقات گروهی برای رفع این نقصان و جهت پاسخگوئی به این نیاز تاریخی در جهت ایجاد تشکلی که بتواند بر پراکندگی فعالین ترکمن غلبه نموده و برای نسل های آینده پشتوانه ای معنوی فراهم کند دور هم گرد آمده ایم.
ایران کشوری است کثیر المله با تعلقات اتنیکی، زبانی و دینی گوناگون . اما بعد از/با برآمدن دولت پهلوی ها، سیستم حکومتی متمرکز با سیاست » یک ملت یک زبان » یعنی تنها با زبان فارسی رسمیت یافت. با پیروزی قیام بهمن و روند استقرار جمهوری اسلامی ایران نیز اساسا آن دیدگاه نابرابر دولتی نسبت به ملل غیر فارس و غیر شیعه کماکان ادامه دارد. ازتاب گسترده مطالبات ملیت های ایران در سالهای اخیر، هم در سطح جامعه ایران و هم در عرصه بین المللی ، توانسته است تا حدی حل مسئله ملی و رفع تبعیض را به مبحثی/نیازی/گفتمان جدی تبدیل کرده و افکار عمومی و نظرات کارشناسان اجتماعی و سیاسی را به خود معطوف نماید.بر این اساس، ارائه دقیق تر طرح هایی که منطبق بر خواست های واقعی ملیت ترکمن در ایران باشد، نقش جمعیت را در غنای این اصول و فرهنگ برابر حقوقی ارتقا خواهد داد.حضور گسترده فعالین ترکمن، بویژه در سالهای اخیر، در عرصه های اجتماعی و سیاسی ایران مبین رشد آگاهی آنان درجهت مطالبه حقوق ملتمان است.
قطعا هر ملتی برای پاسداری از ارزش های ملی، مدنی و فرهنگی خود، نیازمند نهادهای متناسب با ویژگیهای جامعه خود می باشد.
با محور قراردادن حقوق ملی ملتمان و با همکاری ارگان های حقوق بشری شرایط امروز می توان به تحرک وتقویت جامعه مدنی مان یاری رساند.

ما جمعی از ترکمنهای ایران با تاکید در پی تدارک و برپایی ارگان فعالان حقوق بشر ترکمن صحرا می باشیم.
تا بدین وسیله بتوانیم هر گونه تلاش خود را برای رفع تبعیض های ملی-نژادی-مذهبی-جنسی و طبقاتی انجام دهیم.

منبع: سایت فعالین حقوق بشر تورکمنصحرا
99
کامنت بنویسید...
آخرین مطالب یافث صحرائی
نگاهی کوتاه به تاریخ تورکمنصحرا در اوایل قرن بیستم آشنایی با سازمان مدافع حقوق بشر شهروندان ترکمن در ایران، (توهرا) ژانر داستان تغزلی ” صایاد-همرا ” چگونه پدید آمده است؟/ دکتر خانگلدی اونق «دیوان پادشاه عارف تورکمن سلطان جهانشاه حقیقی» در «خانه کتاب» ایران مصاحبه نشریّه «حیدربابا» با دکتر خانگلدی اونق، نویسنده اثر ماندگار «دیوان جهانشاه حقیقی» در تورنتو فهرست نویسی پایان نامه های دفاع شده (طی شده) در موضوع... Omid Kokabee Global Award Winning «Freedom and Responsibility»... انتشار مقاله "ژانر داستان تغزلی «صایاتلی-همرا لیریکاسئنئنگ... بیوگرافی کوتاهی از "ولادیمیر فئودورویچ مینورسکی"... О историк Владимир Федорович МИНОРСКИИ Культурный... کتاب جدید با عنوان «دیوان جهانشاه حقیقی»٬ با الفبای... بازیابی ایمیل ها و وب نشرهای بلاک شده قبل از انتخابات... عرضه "دیوان جهانشاه حقیقی" در فروشگاههای معتبر مجازی... ژانر داستان تغزلی «صایاد-همرا» چگونه پدید آمده است؟ Horufyzm beliefs: awareness, equality and social... Horufysm roots: Sufism and 'Mansur Hallaj "- حروفیزیمین... Kitaphana: Magtymguly-Kitap hakynda maglumat-کیتاپخانا:... The best scarves of the world is using in Turkmen... Feýsbuk(Facebook) sahypalarynda Ahmet Ahundow Gürgenli-... В Туркменистане идет подготовка к Международной конференции... تورکمن تورک، تاریخ ادبیاتینا بیر قیسسا باخیش د.... قدری در باره باطئر بالئش اؤوزویچ پژوهشگر توانای صنایع... ه«جهانشاه» ین بیوگرافی سی و ادبی حیاتی ه«جهانشاه... TüRKMENIŇ SAÝRAK BILBILI MAGTMGULY HAKYNDA SöZLER.... کومیش دپه (گمیشان سابق) شهری از اعماق تاریخ نوشته‌شده...