هامون میم , hamoon7907

هامون میم

 پایان شب سیه ، سپید است ...
هامون میم , hamoon7907

هامون میم

مطالب

97/07/1 07:35

این لحظه های ناب...

این عشق ماندنی
این شعر بودنی
این لحظه های با تو نشستن سرودنی است.
این لحظه های ناب
در لحظه های بی خودی و مستی
شعر بلند حافظ
از تو شنودنی است.
این سر نه مست باده
این سر که مست
مست دو چشم سیاه توست.
اینک به خاک پای تو می سایم
کاین سر به خاک پای تو
پیوسته سودنی است.
تنها تو را ستایم
آن سان ستایمت که بدانند مردمان
محبوب من بسان خدایان ستودنی است.
من پاک باز عاشقم و سر سپرده ام
بامرگ آزمای
با مرگ اگر که شیوه ی تو آزمودنی است.
این تیره روزگار
در پرده ی غبار دلم را فرو گرفت.
تنها به خنده
یا به شکر خنده های تو
گرد و غبار ز آیینه ی دل زدودنی است.
بگشای در به روی من و عهد عشق بند
کاین عهد بستنی
این در گشودنی است.
این عشق ماندنی
این شعر بودنی است.
این لحظه های پر شور ! این لحظه های ناب
این لحظه های با تو نشستن
سرودنی است!

"حمید مصدق"
99
کامنت بنویسید...
هامون میم , hamoon7907
یکشنبه 1 مهر ، 16:37
زندگی همین است....
سپاس گیسو جان
ادامه
گیسو      , mashia
یکشنبه 1 مهر ، 16:33

من آویخته از طناب
تو شلیک کردی
تو شلیک کردی به طناب
برگشتم به زندگی
به شلیکِ دست‌های تو
اشتباه کرده بودنش
دارند دوباره نشانه می‌روند
قلبم را
حالا درست نشانه گرفتی
بزن
به قلب هدف
زندگی همین‌ است
که شلیک می‌شود از دست‌های تو

- شهاب مقربین
ادامه
هامون میم , hamoon7907
یکشنبه 1 مهر ، 12:03
سپاس
ادامه
ونــــــــوس  , venos44
یکشنبه 1 مهر ، 11:55
لایک
ادامه
هامون میم , hamoon7907
یکشنبه 1 مهر ، 07:46
سپاس از مهرناز
ادامه
هامون میم , hamoon7907
یکشنبه 1 مهر ، 07:46
حرف مردن نبود اما حمید از برای معشوق خواند؛
با مرگم آزمای بامرگ ، اگر که شیوه ی تو آزمودنی ست...
ادامه