نرم افزار اندروید کلوب مجله کلوب
سعید کاظمی , h_g_skk

سعید کاظمی

 رزرو بزرگترین بیلبورد های تبلیغاتی شمالغرب کشور (عوارضی، پلیس راه ها و مناطق آزاد تجاری ارس و ماکو)
سعید کاظمی , h_g_skk

سعید کاظمی

مطالب تصاویر 15
96/02/4 21:37

دو چیز انسان را نابود میکند: مشغول بودن به گذشته...

دو چیز انسان را نابود میکند:
مشغول بودن به گذشته مشغول شدن به دیگران ”
هر کس درگذشته بماندآینده را از دست می‌دهد“ ”
و هر کس نگهبان رفتاردیگران باشد،آسایش و راحتی خودرااز دست می دهد“
99
کامنت بنویسید...