نرم افزار اندروید کلوب
فاطمه      , fati1388

فاطمه

 طوری میگن در خانه بمانید انگار کرونا از در خونه میترسه بیاد داخل
فاطمه      , fati1388

فاطمه

مطالب
98/09/21 01:33

تا تویی تنها بهانه واسه زنده بودنم من به غیر از خوبی...

تا تویی تنها بهانه واسه زنده بودنم
من به غیر از خوبی تو مگه حرفی میزنم
عشقت به من داد عمر دوباره
معجزه با تو فرقی نداره
تو خالق من بعد از خدایی
در خلوت من تنها صدایی
99
کامنت بنویسید...