نرم افزار اندروید کلوب مجله کلوب
فرهاد محمدی , farhadb95

فرهاد محمدی

فرهاد محمدی , farhadb95

فرهاد محمدی

مطالب تصاویر 7
91/11/9 12:13

دل آدما ؛ شیشه نیست که روی آن "هــــــا" کنیم ....

نوشته گلشن برای فرهاد
دل آدما ؛
شیشه نیست که روی آن "هــــــا" کنیم ...
بعد با انگشت یه قلب بکشیم و وایسیم آب شدنش رو تماشا کنیم و کیف کنیم !!!
رو شیشه نازک دل آدما اگه قلبی کشیدی ؛ باید مردونه پاش وایستی ...
99
کامنت بنویسید...
آی نور ک , aynor_k
پنجشنبه 12 بهمن ، 09:32
بسیار زیباست
ادامه