نرم افزار اندروید کلوب
آدم خاکی , farhad_bi_shirin_56

آدم خاکی

 اگر کسی خوبی های تو را فراموش کرد تو خوب بودن را فراموش نکن!
آدم خاکی , farhad_bi_shirin_56

آدم خاکی

مطالب
98/05/29 00:58

مولای ما نمونه ی دیگر نداشتست اعجاز خلقت است و برابر...


مولای ما نمونه ی دیگر نداشتست
اعجاز خلقت است و برابر نداشتست

وقت طواف دور حرم فکر می کنم
این خانه بی دلیل ترک برنداشتست

دیدیم در غدیر که دنیا به جز علی
آیینه ای برای پیمبر نداشته است

سوگند می خورم که نبی شهر علم بود
شهری که جز علی درِ دیگر نداشتست

طوری ز چارچوب، در قلعه کنده است
انگار قلعه هیچ زمان در نداشتست

یا غیر لافتی صفتی در خورش نبود
یا جبرئیل واژه ی بهتر نداشتست

چون روز روشن است که در جهل گمشدست
هر کس که ختم نادعلی بر نداشتست

این شعر استعاره ندارد برای او
تقصیر من که نیست، برابر نداشتست!

(سید حمید رضا برقعی)

99
کامنت بنویسید...