علی         مردان عاشق شهره شهر کمالند , emperor_17

علی مردان عاشق شهره شهر کمالند

 به سراغ من اگر می آیید، آهسته نیایید  فریادی بزنید، کاری بکنید  شاید با لطف شما  سنگ تنهایی ما خُرد شود .
 علی         مردان عاشق شهره شهر کمالند , emperor_17

علی مردان عاشق شهره شهر کمالند

مطالب

97/11/25 11:35

گاهی باید عشقت را شول بگیری تا بفهمی عاشقیت موجب...

گاهی باید عشقت را شول بگیری تا بفهمی عاشقیت موجب زجر کسی نیست،اگر عاشقت باشد اوتورا محکم در اغوش میکشد اگر که نه به آرامی کم رنگ میشود
99
آخرین مطالب علی مردان عاشق شهره شهر کمالند
آهای اهالی کلوی دات کام دوستان مهربان به خداوند قسم... من از تو بخواهم این هم علم بدهی هم دین تا چون من... نباید به دلش قلبم را هدیه می دادم آخر نو بود دستان... ظرف چشم تو از دیدن خالی است نقشی امیخته به رنگ میبینی... وضع من عالی نیست جا ی شکرش باقیست ، خانه ام خالی... یه صندلی خالی یه دل پر از تنهایی یه دیوار خیالی با... باید نگاهم را بدزدم از نگاهت شاید که ارامش بگیرد... انقدر من در خیالم نکته ها دارم ز تو تا به منطق ها... اعدامی ام ، اما نمیگیرم رضایت را چون با غرورم داده... ما هیچی نیستیم نه من شاعر خوبی هستم و نه تو نقاش... می گوید : مرد هم مرد های قدیم !... شنیده ام که زخم ها را خوب می بندی و خون را به راحتی... آرایش ظاهری به من یاد نداد آویزه به هر دَری ، به... به این رباعی فقط نگاه کن ، همین .... در باغ ،" ظُهور کرد" را معنی کرد گُل های بنفش و زرد... تا دید دوای درد من با حرف است یک شیشه سِرُم ، لبالب... چون خراش ِ پنجه ی ببری در پوست و گوشتم جا خوش کرده... دیگر نمی بارم من از درون بارانی ام اگر به ساحل رسیده ام خوشحالی مکن !... به جای راهم دستم را بگیر ... گفت : « نامت ؟ » می نویسم ؛ زخم خون کاغذ را فرا... نمی دانم این فنجان قهوه در هوس کدامین لب داغ سرد... بدون متن بدون متن بدون متن بدون متن