علی         مردان عاشق شهره شهر کمالند , emperor_17

علی مردان عاشق شهره شهر کمالند

 سلامُ الله یا زهرا سلامی برحجاب تو چه دارد لحظه محشر دل مادرجواب تو؟ میان کوچه های ما پراز فریاد تواما کسی ازجان و دل آیا شنیده این خطاب تو
 علی         مردان عاشق شهره شهر کمالند , emperor_17

علی مردان عاشق شهره شهر کمالند

مطالب

97/09/22 09:52

حضرت عشقم سلامت میکنم صبحت بخیر گل فشانم در برت بویت...

حضرت عشقم سلامت میکنم صبحت بخیر گل فشانم در برت بویت کنم صبحت بخیر ناز مژگانت برایم عشوه ای جانانه است دلربای مهربانم دل فدایت میکنم صبحت بخیر
99
14
1
3
علی حسینی , zh.ho037
پنجشنبه 22 آذر ، 10:03
+++++++++++++++++
ادامه
آخرین مطالب علی مردان عاشق شهره شهر کمالند
از اعتیاد بدون چون و چرا به شادی نگران نباشید معتاد... ... عشق چیزی است که من هر روز در لبخند تو می بینم لحظات شادی، خدا را ستایش کن لحظات سختی، خدا را جستجو... تو دلیل خنده ی روی لب هام، درخشش چشمام و تپش قلبم... بودن یک لحظه کنار تو لمس خوشبختی است عزیزم عشق یعنی امید، یعنی طراوت باران، یعنی سفیدی برف،... عشق به قدرت هر روح احترام می گذارد.... عشق تنها قدرتی است که می تواند دشمن را به دوست تبدیل... عشق مانند افسانه است نمی توان آن را به درستی شناخت... عاشق از عیب های وجود معشوق چشم نمی پوشد بلکه آن ها... ” گر برود جان ما در طلب وصل دوست حیف نباشد که دوست... عشق همان ودیعه ی الهی ست در نزد انسان، عشق دلیل وجود... عشق زیباترین احساسی که انسان می تواند تجربه کند.... در عشق، معشوق در بند نیست و رهاست و عاشق بی چشم داشت... عشق مانند باد است نمی توانی آن را ببینی اما می توانی... تو اگر باز کنی پنجره ای سوی دلت می توان گفت که من... ... صبحِ من فقط با لبخند تُ بِخیر میشه مرا بلد باش !... باور کن “عین” و “شین” و “قاف” جدا از هم که باشند... سلام و صبح بخیر روز چهارشنبه به نام خالق این روزقشنگ... قرار بی قرارم شد قرارم، صدای یک بوسه به بلندای صدای گلوله توپ نیست،اما انعکاس... من بی تو یه بوسه فراموش شده ام ،یک شعر پر از غلط... بی تو می میرند غزلها بی صدا در بغل من آتشی تو حرارت منم،منی که دیوانه بی قرارت منم من،بخواب...