ایمـان  خوش سیرت , eiman102

ایمـان خوش سیرت

 ارامم!!!  مثل مزرعه ای که محصولش را ملخ خورده.... دیگر نگران داس ها نیستم.....
ایمـان  خوش سیرت , eiman102

ایمـان خوش سیرت

مطالب تصاویر 294

97/09/30 17:27

پاییزکم کم داره رنگ میبازه امیدوارم این لحظات پایانےپاییزکه...

پاییزکم کم داره
رنگ میبازه
امیدوارم این لحظات
پایانےپاییزکه جوجه هارو
میشمارین
اگرجوجه اےکم میاد
غم هاتون باشه
که بادلی شادبه پیشواز
یلدا برین
یلدا مبارک

99
کامنت بنویسید...
ایمـــــــــــانا اهــــــــوازی , e1m2a3n4sh
جمعه 30 آذر ، 17:44
یلدای شما هم مبارک دوست عزیز.
ادامه