احسان  ب , ehsantanha

احسان ب

 شیشه ی احساسم شکست ... گمان نمی برم هر یک از تکه های آن را بتوان بار دیگر کنار هم گذاشت و از این بی تفاوتی گریخت ... هر بار به قصد ترمیم به
احسان  ب , ehsantanha

احسان ب

مطالب تصاویر 19دوستان 407

84/04/1 09:53

حرفها كه تكراری میشوند، حرفها كه تكراری میشوند، غصه...

حرفها كه تكراری میشوند،
حرفها كه تكراری میشوند،
غصه ها كه عادی می شوند،
شعرها كه بی صدا می شوند
وقتی كه حتی اتفاقها معمولی میشوند،
بارانها از سر تكرار می بارند و بهارها از سر عادت
گل می كنند
وقتی همة روزهای تقویمت مثل هم می شوند،شنبه با جمعه
فرقی نمی كند،زمستان با بهار، امسال با پارسال
وقتی به آسمان یكجور نگاه
می كنی ،
به خودت یكجور نگاه می كنی ، و حتی به خدا
و می خواهی زندگی را سخت نگیری تا زندگی بر توسخت نگیرد،
و لحظه ها روال عادی خودشان را داشته باشند،بهار هر وقت
دلش خواست بخندد وزمستان هر وقت
خواست دلش بگیرد،
؟!!!…………………
آن وقت مثل سنگریزه ای در دل كوه گم می شوی بدون آنكه
كمترین اثری بگیری
یا كمترین اثری ببخشی
مثل یك روز بی خاطره به پایان می رسی بدون آنكه حتی
لحظه ای در حافظه ای ثبت شده باشی
اما به خاطر خدا هم كه شده ا ینقدر مثل مرداب در خودت
غرق نشو و كمی هم
جرأت دریا شدن داشته باش.
توی یكی از این هزار شب وقتی سرت رو بلند میكنی می بینی بین میلیونها
ستاره یكی از اون ستاره های خیلی قشنگ و فروزان نظرت رو به به
خودش جلب می كنه.
بعد از اون شب هر شب سرت رو بلند می كنی و اون ستاره رو اونقدر تماشا
می كنی تا بالاخره به خواب می ری.
اما یك شب كه سرت رو رو به آسمون بلند میكنی دیگه هیچ اثری از
اون ستاره نیست.
اون موقعی است كه تموم غمای دنیا
هری میریزه تو دلت.
بعد از اون شب تا مدتها دیگه سرت رو رو به آسمون بلند نمی كنی.
تا بالاخره بعد از مدتها می فهمی با رفتن اون ستاره باز هم زنده ای..
باز هم زندگی می كنی..نفس می كشی و
دنیای پیرامونت هنوز وجود داره.پس دلیلی نداره كه نخوای به اون میلیونها میلیون
ستاره دیگه نگاه نكنی.
بعد از اون تصمیم هر شب می ری و یكی از اون ستا ره های خیلی
قشنگ رو تماشا میكنی و باز هم یه شب می ری و
میبینی اثری از اون ستاره نیست.
اما دیگه مثل دفعه قبل نا امید نمی شی و باز می ری سراغ
یه ستاره زیبای دیگه.
همشون می رن تا اینكه نوبت می رسه به آخرین ستاره ای
كه توی آسمون وجود داره.
اما آخرین ستاره هرگز از بین نمی ره...چون تو با نهایت وجود دوستش داری

99
    کامنت بنویسید...