سامانه مدیریت  نظام توزیع و پخش , dimond.ntpi

سامانه مدیریت نظام توزیع و پخش

 نهمین جشنواره مدیریت نظام توزیع و پخش - 13 و 14 مهر ماه 1395
سامانه مدیریت  نظام توزیع و پخش , dimond.ntpi

سامانه مدیریت نظام توزیع و پخش

مطالب تصاویر 17

95/01/22 17:09

ویدیو های مربوط به کنفرانس های مدیریت نظام توزیع و پخش کشور

شما می توانید ویدیو های مربوط به دوره های برگزار شده از کنفرانس مدیریت توزیع و پخش کشور را در سایت آپارات و یا در سایت رسمی دبیرخانه نظام توزیع و پخش مشاهده نمایید .

99
    کامنت بنویسید...