منبع کویل دار ناب زیست , dhw

منبع کویل دار ناب زیست

منبع کویل دار ناب زیست , dhw

منبع کویل دار ناب زیست

مطالب

97/10/1 10:16

منبع کویل دار ایستاده منبع کویل دار ایستاده جهت تامین...

[https://www.aparat.com/v/ehPiK]
منبع کویل دار ایستاده
منبع کویل دار ایستاده جهت تامین آب گرم بهداشتی که از آب گرم یا بخار خروجی بویلر، برای گرم کردن آب سرد ورودی شهر استفاده می کند. این آب گرم یا بخار خروجی از بویلر، در داخل کویل حرارتی از چند شاخه لوله رفت و برگشتی گردش نموده و پس از تبادل حرارت با دیوار لوله های آن از کویل خارج می گردد.تبادل حرارت انجام شده باعث گرم شدن لوله که عمدتا جنس آن از مس است، شده و در نهایت منجر به گرم شدن آب سرد خاج لوله که آن را احاطه کرده است می شود.
جنس منبع کویل دار ایستاده عموما از ورق گالوانیزه می باشد اما در صورت استفاده از ورق سیاه (فشارهای بالاتر) داخل منابع را با پوشش اپوکسی می پوشانند. ضخامت ورق فولادی بکار رفته در منابع نیز بر حسب فشار کاری دستگاه، دمای کاری و ضریب خوردگی آب بر اساس استاندارد مخازن تحت فشار محاسبه می‌شود. این مخازن در دو نوع عمودی و افقی بر حسب محل نصب آنها بکار گرفته می‌شود.
99
    کامنت بنویسید...