نرم افزار اندروید کلوب
مانی لو , desperado_267

مانی لو

 Biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiipp
مانی لو , desperado_267

مانی لو

مطالب

87/05/31 15:46

بازم این دل شكست داری میری  مطمئن باش ، كه یه روز...

بازم این دل شكست
داری میری
 مطمئن باش ، كه یه روز با چشم گریون برمیگردی
اما حالا
هرجا میخوای ، تو برو یادت نره با من چه كردی
با چشم گریون برمیگردی ، دل ویرون برمیگردی
روسیاهی ، پر گناهی، پشیمون بر میگردی
تو برو
بزار بسوزم ، آخر عاشقی اینه
هرچی بود
خوب و بدش ، با تلخیاش برام شیرینه
داری میری
دفتر خاطره هام بزار بمونه
تا بدونم ، تا بفهمم
به كی من یه عمری میگفتم دیوونه
با چشم گریون برمیگردی ، دل ویرون برمیگردی
روسیاهی ، پر گناهی، پشیمون بر میگردی
99
    کامنت بنویسید...