مجید بایرامی , bayrami1341

مجید بایرامی

 آدمها به اندازه کمبود هایشان زجرت می دهند.....
مجید بایرامی , bayrami1341

مجید بایرامی

مطالب

95/06/14 21:58

خلق ایده های بدیع در تولید فیلم کوتاه آموزشی

[https://www.aparat.com/v/al5kd]
ارائه نکاتی برای خلق ایده های بدیع در تولید فیلم کوتاه آموزشی مناسب معلمین، مدرسین و متخصصین حرفه های مختلف
99
کامنت بنویسید...