مجید بایرامی , bayrami1341

مجید بایرامی

 آدمها به اندازه کمبود هایشان زجرت می دهند.....
مجید بایرامی , bayrami1341

مجید بایرامی

مطالب

95/02/24 16:11

معرفی مفهوم و نماد عدد ۱

[https://www.aparat.com/v/A871O]


معرفی مفهوم و نماد عدد ۱ به کمک انیمیشن مربوط به کتاب ریاضی اول دبستان صفحه ۴۵ - تم ۷ کاری از گروه تولید محتوای سیب
تولید محتوا: مجید بایرامی مدرس و تریشن : مهراور گودرزی
99
کامنت بنویسید...