مجید بایرامی , bayrami1341

مجید بایرامی

 آدمها به اندازه کمبود هایشان زجرت می دهند.....
مجید بایرامی , bayrami1341

مجید بایرامی

مطالب

95/01/26 12:34

مفهوم کسر

[https://www.aparat.com/v/w1Ixb]
99
کامنت بنویسید...