نرم افزار اندروید کلوب
سورنا سردار ایرانی , badbadak56

سورنا سردار ایرانی

   باتوأم كهنه رفیق، یاد ایام قشنگی كه گذشت،كنج قلبم گرم است ! تومرا یاد كنی یا نكنی من بیادت هستم روزگارت خوش باد.
سورنا سردار ایرانی , badbadak56

سورنا سردار ایرانی

مطالب

93/12/14 15:39

دختره تو خشتک دوزی شوکت خانوم و خواهران (به جز عفت)...

دختره تو خشتک دوزی شوکت خانوم و خواهران (به جز عفت) کار میکنه
بعد میگه مدلم |:
من نمیفهمم تو کشوری که نه رسانه ای واسه فشن و مدلینگ هست نه مطبوعاتی
چجوری شغل نصف دختراش فشن مدلینگه :
99
کامنت بنویسید...
آخرین مطالب سورنا سردار ایرانی