غضنفر قاسمی آذر , azar11us

غضنفر قاسمی آذر

 تلخ است ،  همه فکر کنند سرت شلوغ است ،  و تنها خودت بدانی چقدر  تنـــهایی .. .
غضنفر قاسمی آذر , azar11us

غضنفر قاسمی آذر

مطالب تصاویر 15دوستان 219

91/03/29 20:01

وقتی کسی برای نداشته هایت بهانه می گیرد بهتر است...وقتی کسی برای نداشته هایت بهانه می گیرد
بهتر است او را هم نداشته باشی
تا به نداشته هات اضافه بشه
گاهی نداشتن از داشتن بهتر است !!!
99
کامنت بنویسید...