غضنفر قاسمی آذر , azar11us

غضنفر قاسمی آذر

 تلخ است ،  همه فکر کنند سرت شلوغ است ،  و تنها خودت بدانی چقدر  تنـــهایی .. .
غضنفر قاسمی آذر , azar11us

غضنفر قاسمی آذر

مطالب تصاویر 15دوستان 219

90/11/26 17:23

سمینار یكروزه آشنایی با طب سنتی ایران در تاریخ 16/12/1390...

سمینار یكروزه آشنایی با طب سنتی ایران در تاریخ 16/12/1390 در دانشكده پزشكی طبقه دوم كلاس شماره 2 برگزار خواهد شد. جهت كسب اطلاعات بیشتر به www.tebekolnegar.com مراجعه فرمایید.
99
    کامنت بنویسید...