مهشید  , avahana

مهشید

 حال من خوب است...  همانند پدر بزرگم  که روزهای آخر میگفت خوبم و مرد...
مهشید  , avahana

مهشید

مطالب

92/12/26 20:13
99
کامنت بنویسید...