نرم افزار اندروید کلوب مجله کلوب
ارغوان ش , arghavan0

ارغوان ش

ارغوان ش , arghavan0

ارغوان ش

مطالب
94/09/20 10:46

خودروها میتوانند با هم صحبت کنند

چندین دانشگاه جهان به صورت همزمان در حال کار روی طرحی هستند که هدف آن امکان ارتباط برقرار کردن یا به قول معروف حرف زدن خودروها با یکدیگر است.

به حق چیزای نشنیده و ندیده
99