نرم افزار اندروید کلوب
حسن  , antihoqqe

حسن

 چقدر حرف خوب و راهگشایی بود : " در دگوگونی ها شخصیتها شناخته میشوند " ! تا پیش از انتخابات اخیر هنوز باورهایی داشتم اما ...
حسن  , antihoqqe

حسن

مطالب
91/11/29 10:53

رویاهایم را در کنار کسانی گذراندم که بودند ولی نبودند،همراه...

نوشته سما برای حسن
رویاهایم را در کنار کسانی گذراندم که بودند ولی نبودند،همراه کسانی بودم که همراهم نبودند،وسیله کسانی بودم که هرگز آنها را وسیله قرار ندادم ،دلم را کسانی شکستند که هرگز قصد شکستن دل آنها را نداشتم و تو چه دانی که عشق چیست ،عشق سکوتی در برابر همه اینها !!!
99
کامنت بنویسید...
سما 6716 , samafm
چهارشنبه 2 اسفند ، 10:45
قابلی نداشت.......
ادامه
حجت علوی , hojjetaalavi
سه شنبه 1 اسفند ، 19:53
ادامه
حسن  , antihoqqe
دوشنبه 30 بهمن ، 22:52
ممنون خانم سمانه . تعریف غمناکی از جفای دوستان بود ...!
ادامه
 آدینه , keroshe
یکشنبه 29 بهمن ، 11:46
...سکوتی در برابر همه اینها !
ادامه
تا ابد با تو      , aynazsari
یکشنبه 29 بهمن ، 11:17
ادامه