نرم افزار اندروید کلوب
امیر حسین   مقدم  , amir1006

امیر حسین مقدم

 زیبد که ز درگاهت نومید نگردد باز / آنکس که به امیدی بر  خاک درت افتد
امیر حسین   مقدم  , amir1006

امیر حسین مقدم

مطالب تصاویر 31

97/03/3 21:43

خطبه 41 نهج البلاغه

وفا همزاد راستى است. هیچ سپرى نمى شناسم كه بهتر از وفا آدمى را از گزند در امان دارد.
و آنكه بداند، كه پس از مرگ به كجا باز مى گردد، هرگز راه بیوفایى نپوید.

ما در زمانى زندگى مى كنیم كه بیشتر مردمش بیوفایى و غدر را گونه اى كیاست مى شمرند و نادانان نیز، چنین مردمى را زیرك و كارگشا مى خوانند. اینان چه سودى مى برند خدایشان نابود كناد.

مردم كار افتاده و زیركى هستند كه مى دانند در هر كارى چه حیلت سازند، ولى امر و نهى خداوندى سد راه آنهاست.
اینان با آنكه راه و رسم حیله گرى را مى دانند و بر انجام آن توانایند، گرد آن نمى گردند.

تنها كسانى كه از هیچ گناهى پروایشان نیست، همواره منتظر فرصت اند تا در كار مردم حیلتى به كار برند.


خطبه 41 نهج البلاغه
99
کامنت بنویسید...