امیر حسین   مقدم  , amir1006

امیر حسین مقدم

 زیبد که ز درگاهت نومید نگردد باز / آنکس که به امیدی بر  خاک درت افتد
امیر حسین   مقدم  , amir1006

امیر حسین مقدم

مطالب تصاویر 31

95/10/4 14:23

من تزکی

یک کسی آمده و گفته بود: آقا آغاز درس‏‌هاست و من می‏‌خواهم شروع کنم برای طلبگی یک دعایی بفرمایید. آقا فرموده بودند: خُب، حالا می‏‌خواهی چه کار کنی؟ گفته بود: می‏‌خواهم صرف و نحو بخوانم. آقا فرمود: بعد می‏‌خواهی چه کار کنی؟ گفته بود: لمعه. آقا فرموده بودند: بعد می‏‌خواهی چه کار کنی؟ گفت: مکاسب و رسائل و کفایه. دوباره آقا گفته بودند: بعد می‌‏خواهی چه کار کنی؟ گفته بود: می‏‌خواهم درس خارج بروم. دوباره آقا فرموده بودند: بعد می‌‏خواهی چه کار کنی؟ گفته بود: می‏‌خواهم مجتهد بشوم. آقا فرموده بودند: «یعنی در قرآن نوشته: «قد افلح من له قوة الاستنباط؟؛ رستگار شد کسی که قوه استنباط دارد» یا فرمود که «قد افلح من تزکی؛ رستگار شد هر که تزکیه نفس دارد»؟!
99
کامنت بنویسید...