امیر حسین   مقدم  , amir1006

امیر حسین مقدم

 زیبد که ز درگاهت نومید نگردد باز / آنکس که به امیدی بر  خاک درت افتد
امیر حسین   مقدم  , amir1006

امیر حسین مقدم

مطالب تصاویر 31

95/08/29 12:30

حب الحسین

اگر انسان با روح پاک و مطهر سیدالشهدا علیه السلام که محل تابش انوار و اسماء الهی است نزدیکی پیدا کند ، به میزان پیوند و وحدتی که با ایشان برقرار کرده و نیز در محدوده صلاحیت و ظرفیت خود از برکاتی عظیم برخوردار خواهد شد
علاقه و محبت به سیدالشهدا از علاقه و محبت به حق تعالی جدا نیست و وقتی انسان به ایشان ارادت می ورزد در حقیقت ، باطن و روح او به سوی خداوند تعالی کشیده میشود ، چرا که ایشان جلوه گاه حق و فانی در اوست ، از این رو ولایت اهل بیت علیهم السلام نزدیکترین راه به قرب حق تعالی است
این محبت از محبت ها جداست
حب محبوب خدا حب خداست
99
کامنت بنویسید...