علی شاکری , alisha1347

علی شاکری

علی شاکری , alisha1347

علی شاکری

مطالب تصاویر 3

96/04/24 23:39

ثروت واقعی هنر خوب زیستن است

اینکه کسی ثروتمندباشه خوبه ولی مهمتراز اون توانایی خوب زندگی کردنه حتی توی محرومیتها ، کم نیستند کسانی که ثروت زیادی دارند ولی ازتوانایی خوب زیستن برخوردارنیستند و بدون آرامش زندگی می کنند ادامه مطلبم از لینک...
99
    کامنت بنویسید...