علی  , ali_khafan20200

علی

 نیست محفلی جز عشق که تبسمت زنده کند...ع.ه
علی  , ali_khafan20200

علی

مطالب

92/05/10 02:27

خالق من "بهشتی" دارد نزدیک،زیباو بزرگ و "دوزخی" دارد...

نوشته مهدی برای علی
خالق من "بهشتی" دارد نزدیک،زیباو بزرگ و "دوزخی" دارد به گمانم کوچک وبعید ودر پی دلیلی ست که ببخشد مارا، گاهی به بهانه یک دعا در حق دیگری.
شاید امروز آن روز بی دلیل باشد
دعا گویتان هستم دعایم کنید
99
کامنت بنویسید...
علی  , ali_khafan20200
شنبه 12 مرداد ، 22:06
لایک لایک لایک
ادامه