علی  , ali_khafan20200

علی

 نیست محفلی جز عشق که تبسمت زنده کند...ع.ه
علی  , ali_khafan20200

علی

مطالب

92/04/1 19:48

مگر چه میخواهم از دنیای تو....

مگر چه میخواهم از دنیای تو...دوست من...خدای من...سبک آمدم و سبک باز میگردم به سویت...قول میدهم...مولای من...فقط مرا در این هیاهوی تاریکی ها تنها مگذار...آغوشت را از من دور مکن...اشکهای ذوق گفتگو یمان را به کویر خنده های بی هدف مسپار...سبزی آرامشم را به پاییز دلهره ها مسپار...غریب که باشم آشنایمم تویی...در سیلاب غمها که باشم راه نجاتم تویی...نا امید نیستم تا امیدم تویی...دوستت دارم ...دوست من .... خدای من...ع.ه
99
کامنت بنویسید...
علی  , ali_khafan20200
شنبه 1 تیر ، 20:03
tanx baby
ادامه
سعیده  , saideh_1989
شنبه 1 تیر ، 19:47
thats niceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee.
ادامه