دانشجویان بهداشت حرفه ای , acgih

دانشجویان بهداشت حرفه ای

دانشجویان بهداشت حرفه ای , acgih

دانشجویان بهداشت حرفه ای

مطالب

97/06/9 20:45

ایمنی ماشین الات

ایمنی ماشین الات
هر دستگاه یا ماشینی که با ان فعالیت می کنیم دارای یکسری خطرات هستند که برای جلوگیری از ایجاد حادثه توسط این ماشین ها باید نکات ایمنی و دستورالعمل کار با آنها را رعایت کنیم تا دچار حوادث نشیم.
99
    کامنت بنویسید...