نرم افزار اندروید کلوب مجله کلوب
عباس جانمحمدی , abbas5231

عباس جانمحمدی

 هـــر که باشد یاد من ... سرور و سالار من  ...... یاد او درمان من ... جای او در قلب من
عباس جانمحمدی , abbas5231

عباس جانمحمدی

مطالبدوستان 36
90/11/20 22:29

هر چند وقت یكبار خودت را از خودت طلب كن شاید گم شده...

هر چند وقت یكبار خودت را از خودت طلب كن شاید گم شده باشی .
99