نرم افزار اندروید کلوب مجله کلوب
عباس جانمحمدی , abbas5231

عباس جانمحمدی

 هـــر که باشد یاد من ... سرور و سالار من  ...... یاد او درمان من ... جای او در قلب من
عباس جانمحمدی , abbas5231

عباس جانمحمدی

مطالبدوستان 36
90/11/20 22:28

همیشه الگوئی برای خود داشته باشید و او را قله در...

همیشه الگوئی برای خود داشته باشید و او را قله در نظر بگیرید و

هر روز خود را بیشتر و بیشتر به آن قله برسانید .
99