نرم افزار اندروید کلوب مجله کلوب
عباس جانمحمدی , abbas5231

عباس جانمحمدی

 هـــر که باشد یاد من ... سرور و سالار من  ...... یاد او درمان من ... جای او در قلب من
عباس جانمحمدی , abbas5231

عباس جانمحمدی

مطالبدوستان 36
90/11/20 22:26

انسان به خدا گفت : به من چیزی بده تا از زندگی لذت...

انسان به خدا گفت : به من چیزی بده تا از زندگی لذت ببرم .

خداوند به او زندگی داد تا از همه چیز لذت ببرد .

99