نرم افزار اندروید کلوب مجله کلوب
عباس جانمحمدی , abbas5231

عباس جانمحمدی

 هـــر که باشد یاد من ... سرور و سالار من  ...... یاد او درمان من ... جای او در قلب من
عباس جانمحمدی , abbas5231

عباس جانمحمدی

مطالبدوستان 36
90/11/4 11:27

شهیدان همیشه زنده اند و یادشان هیچ وقت از ذهن ما...

شهیدان همیشه زنده اند و یادشان هیچ وقت از ذهن ما پاک نمیشه .
99