نرم افزار اندروید کلوب مجله کلوب
عباس جانمحمدی , abbas5231

عباس جانمحمدی

 هـــر که باشد یاد من ... سرور و سالار من  ...... یاد او درمان من ... جای او در قلب من
عباس جانمحمدی , abbas5231

عباس جانمحمدی

مطالبدوستان 36
90/10/8 17:55

پیش از ورود به یک برنامه باید در مورد آن خوب اندیشه...

پیش از ورود به یک برنامه باید در مورد آن خوب اندیشه کرد چون دیگر فرصت کافی برای هر چیزی نیست هر چه زودتر باید تصمیم گرفت و عمل کرد دوراندیش باش تا کامیاب گردی.
99