نرم افزار اندروید کلوب مجله کلوب
عباس جانمحمدی , abbas5231

عباس جانمحمدی

 هـــر که باشد یاد من ... سرور و سالار من  ...... یاد او درمان من ... جای او در قلب من
عباس جانمحمدی , abbas5231

عباس جانمحمدی

مطالبدوستان 20
99/09/6 01:22

خیال

امان از دست خیال . وقتی که بخواد تو را اسیر خودش کنه به کجاها که تو را نمی کشونه . در آن واحد میتونه تو را قطب شمال ببره و در آنی تو زا به قطب جنوب . تو زا نزد کسانی می بره که دز واقعیت اصلا امکان نداره .
99