نرم افزار اندروید کلوب مجله کلوب
عباس جانمحمدی , abbas5231

عباس جانمحمدی

 هـــر که باشد یاد من ... سرور و سالار من  ...... یاد او درمان من ... جای او در قلب من
عباس جانمحمدی , abbas5231

عباس جانمحمدی

مطالبدوستان 20
99/07/20 04:46

. هرکه منظور خود از غیر خدا می طلبد ، او گدائیست...

. هرکه منظور خود از غیر خدا می طلبد ،
او گدائیست که حاجت زگدا می طلبد
99