نرم افزار اندروید کلوب مجله کلوب
عباس جانمحمدی , abbas5231

عباس جانمحمدی

 هـــر که باشد یاد من ... سرور و سالار من  ...... یاد او درمان من ... جای او در قلب من
عباس جانمحمدی , abbas5231

عباس جانمحمدی

مطالبدوستان 20
99/07/13 01:29

بیشترین افسوسی که می خوریم اعمالی است که در گذشته...

بیشترین افسوسی که می خوریم اعمالی است که در گذشته می تونستیم

انجامش بدیم و به هدفی که داشتیم برسیم ولی بیخیالش شدیم

حتما شما هم افسوس گذشته را خورده اید

و یا شاهد افسوس خوردن بعضی ها بوده اید

الان اگه هدفی داری باید سعی و تلاش کنی تا در صورت امکان به هدفت

برسی تا در آینده افسوس الان را نخوری چون الان گذشته آینده است .
99