نرم افزار اندروید کلوب مجله کلوب
  , aanam

FaRyAd

  , aanam

FaRyAd

مطالبدوستان 3
99/03/3 09:57

درد بزرگی رو دلم گذاشتی....

درد بزرگی رو دلم گذاشتی..
به من گفتی فراموشکار..
خودت چی؟
میدونم دوسم نداشتی..
ولی برای نیازت هرکاری دوس داشتی کردی ..
من با عشق باهات حرف میزدم..
باهات جون میگرفتم..
ولی تو سو استفاده کردی..
بعد اونوقت میگی کاری نکردی..
روز آخر که حرف زدیم یادته؟؟؟
حتی روز آخرم نخواستی درس تموم شه..
من با عشق حرف زدم
و تو با هوست..
اخرشم گفتی خودتم دوس داشتی اینارو بگم..
بارها گفتم دوست دارم گوش میکنم به حرفات که ناراحت نشی..
من غرورمو بخاطرت له کردم ..
ولی افسوس که قلبم شکست
تو هیچ کدوم از کاراتو یادت نمیاد ..
ولی همش منو سرزنش کردی..
دلم شکسته..
داغونم..
شدم یه ادمی که دیگه به هیچ مردی اعتماد نداره..
تو اعتمادو ازم گرفتی..
یه دنیا حسرت تو دلم گذاشتی و رفتی..
بی معرفت..
99
کامنت بنویسید...