نرم افزار اندروید کلوب مجله کلوب
رهگذر  , 77317731

رهگذر

رهگذر  , 77317731

رهگذر

مطالب
92/09/7 16:57

هر روز برایت رویایىباشد در دست نه دوردست،عشقی باشد...

نوشته فـَ ـرزاد رَشـتـﮮ برای رهگذر
هر روز برایت رویایىباشد در دست نه دوردست،عشقی باشد در دل نه درسر،و دلیلى باشد برای زندگى نه روز مرگى تولدت مبارک

¸.•)´ (.•´ *´¨) ¸.•´¸.•*´¨) ¸.•*¨) (¸.•´ (¸.•` *(`'•.¸(`'•.¸ ¸.•'´) ¸.•'´)

★★◄███▓▓ آرزومــــــــــــنـد آرزوهای قـشـنــــــــــــگـتـم ▓▓███►★★

(¸.•'´(¸.•'´ `'•.¸)`' •.¸)•.¸)`' •.¸) ¸.•´•.¸)`' •.¸) ( `•.¸ `•.¸ ) ¸.•)

✿❤❤❤✿▬▬▬▬✿❤❤❤✿▬▬▬▬✿❤❤❤✿ ✿❤❤❤✿▬▬▬▬✿❤❤❤✿▬▬▬▬✿❤❤❤✿
فـَ ـرزاد رَشـتـﮮ
99
کامنت بنویسید...
رهگذر  , 77317731
جمعه 8 آذر ، 22:33
ممنونم داداش
ادامه