نرم افزار اندروید کلوب جستجوی مطالب
احمد حکیمی , 09174140675

احمد حکیمی

 تکراری نباشید,«دیوانگی است که چیزها را بارها تکرار کنید و آن وقت توقع نتایج متفاوت داشته باشید.»
احمد حکیمی , 09174140675

احمد حکیمی

مطالب تصاویر 4
93/02/6 15:51

اگه زندگیت ته کشید با ته دیگش حال کن!

اگه زندگیت ته کشید
با ته دیگش حال کن!
99
کامنت بنویسید...