قباد شیوا , shivaclub

قباد شیوا

قباد شیوا , shivaclub

قباد شیوا

152نــــفــــــر
عضو شده اند
152نفر عضو شده اند
کلوب علاقمندان و شاگردان و'منتقدین' قباد شیوا...مکانی برای بحث آزاد در مورد شیوه های تدریس و طراحی ایشان.کلوب علاقمندان و شاگردان و'منتقدین' قباد شیوا...مکانی برای بحث آزاد در مورد شیوه های تدریس و طراحی ایشان.مشاهده کامل مشخصات
12 آبان 1385

اعضاء

 • سپیده ایرانبان , sepideh_grafic
 • هولدن کالفیلد , kurt_cobin
 • مَهـــــــــنآز  , xoz_mahnaz
 • سمیرا جون , samira_1990
 • 152 نفر

  morebox img

کلوبهای مشابه

 • طراحان گرافیک ایران , iraniangraphist
 • انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران , igds
 • استاد مرتضی ممیز , morteza_momayyez
قباد شیوا , shivaclub
شیوا در اصفهان

                        عضو منتخب انجمن بین‌المللی طراحان گرافیك:
                        تكلیف هنرمند ایستادگی در مقابل تهدیدات ضدفرهنگی است
                        خبرگزاری فارس: مدرس گرافیك دانشگاه تهران گفت: ایران در
                        زیبایی‌شناسی و هنر دارای منابع سرشاری است و غنای فرهنگی
                        كشور به دست هنرمندانی است كه در مقابل تهدیدات ضدفرهنگی
                        آثار ماندگاری را از خود بر جا می‌گذارند.
                  قباد شیوا در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اصفهان افزود: علیرغم
                  وجود منابع عظیم هنری در كشور، هیچ‌گاه هنرمندان توجه خود را
                  معطوف به این منابع نكردند اما به گواهی تاریخ همیشه افرادی وجود
                  دارند كه از شكوه هنری این كشور پاسداری كنند.
                  وی با اشاره به وجود مكتب‌های متعدد درعرصه هنر تصریح كرد:
                  هنرمندان ایرانی زمانی می‌توانند روحیه فرهنگ، هنر و تمدن ایرانی
                  را در آثار هنری تزریق كنند كه تحت تاثیر هیچ كدام از مكاتب و
                  فرهنگ‌های هنری دیگر قرار نداشته باشند.
                  شیوا، هویت‌فرهنگی را زاییده سادگی، صداقت و اصالت كشور دانست و
                  افزود: هویت فرهنگی زمانی به وجود خواهد آمد كه هنرمندان، هنر
                  خود را به دست فرهنگ‌ها و مكاتب گرفته شده از كشورهای دیگر
                  نسپارند و با كار و تلاش بسیار، سبكی جدید با نام سبك ایرانی را
                  پایه‌گذاری كنند.
                  عضو منتخب انجمن بین‌المللی گرافیك، هنر شرقی را هنری منحصر به
                  فرد خواند و گفت: روحیه مردمان شرق، همواره با شعر، هنر و ایما و
                  اشاره به زندگی می‌نگرد و چنان پر رمز و راز است كه هر مسئله‌ای
                  در آن ابهت خاص خود را می‌یابد.
                  وی مسئولیت هنرمند را مسئولیتی فراتر از كسب درآمد دانست و
                  افزود: تنها وظیفه هنرمندان ایرانی جستجو درفرهنگ و هنرایرانی و
                  آشنایی با اصالت و هویت آن است؛ زیرا هجمه‌های فرهنگی تمدن‌های
                  دیگر، همواره فرهنگ ایران را مورد تهدید قرار داده و هنرمند
                  وظیفه دارد در مقابل این تهدیدها ایستادگی كند
ادامه
99
1