نرم افزار اندروید کلوب مجله کلوب
سنندج , sanandaj_

سنندج

سنندج , sanandaj_

سنندج

5,466نــــفــــــر
عضو شده اند
5,466نفر عضو شده اند
برای همه سنندجی ها !برای همه سنندجی ها !مشاهده کامل مشخصات
22 دی 1383

اعضاء

 • حمید عباسی , rdmil
 • رزیتا احمدی پور , rozittta
 • مهدی جهان , edward_jahan1373
 • حبیب ۹۰۶ , habib906
 • 5466 نفر

  morebox img

کلوبهای مشابه

 • ارومیه , orumieh
 • شنا , shenaclub
 • ناصر رزازی , naserclub
 • کرمانشاه , kermanshahh
وبلاگ میهن بلاگ
سنندج , sanandaj_
ریشه یابی رقص کردی....
ریشه یابی رقص کردی....

خیلی ها از منظر جسم و مسایل جنسی به رقص نگاه می کنند.
اگر ناآگاهانه باشد، به طور حتم هر رقصی را که ریشه در فرهنگ اصیل چند هزار ساله داشته باشد نیز، جزء ابزار مسایل جنسی می دانند.
اما به یاد داشتن این نکته ضروری است که اکثریت قریب به اتفاق رقص ها، ریشه ای آیینی دارند.
مردمان آسیا، آفریقا، بومیان استرالیا، سرخپوستان آمریکا و بسیاری از نقاط جهان در رابطه با راز و نیاز خود با خدای بزرگ خود و طلب بخشش گناهان، ازدیاد محصول زمین، اعطای زنی زیبا و دیگر نیازهایی که حتی بشر امروز سرسختانه تر از دیروز به دنبال آن است، رقص می کردند تا مگر خواسته هایشان برآورده شود.

ریشهء بیشتر رقص ها در مشرق زمین است؛ زیرا شرق مبداء آیین های خداوندی است. منطقهء خاورمیانه، به ویژه فلات ایران و بالاخص بین النهرین، سرمنزل رقص های آیینی و حماسی است. مردمان سلسله جبال زاگرس بر بلندای بلندترین کوه های همیشه سرافراز خود رقصی جادویی به نام «هه لپه رکی» آفریدند، «هوره» می کنند تا خورشید را شاهد بگیرند.

حدود چند سال پیش در منطقهء عیلام تخته سنگی کوچک یافتند که بر روی آن آدم هایی دست در دست هم گذاشته بودند و دایره وار هه لپه رکی می کردند.

قدمت این سنگ بیست هزار سال تخمین زده شده است.
طبق اکتشافات باستان شناسان در این منطقه «سومریان» زندگی می کرده اند و تمدنی پرشکوه داشته اند که حتی «ویل دورانت» دربارهء آن ها می گوید:
«آن چه که بشر امروز به عنوان فرهنگ و تمدن به دست آورده است، چیزی نیست که به آن ببالد، چون سومریان مردمی بودند که بیست هزار سال به طور منسجم تر آن را به وجود آوردند.»


هه لپه رکی در زمان سومریان در ابعاد آیینی، در دل مردمانش زاده شد و پا برجا ماند و در دوران امپراتوری «مادها» شکلی حماسی و ملی به خود گرفت. و اکنون مردمان سلسله جبال زاگرس (کردها) وارث رقصی هستند که در آن بوی مبارزه به مشام می رسد. مبارزه ای برای ماندن و زندگی کردن

نوعی جهش بدن و اندیشه که ریشه در آرمان خواهی دارد و «هه لپه رین» به معنای جست و خیز، جنبش و حرکت و تغییر است.
کردها در جنبش آزادی خواهانهء خود همواره در حرکت و تغییر بوده اند.
ممارست در یافتن راه حل های اجتماعی، و اقتصادی آن ها را آزاد طلب بار آورده است.
چشم انداز گروه هه لپه رکی با ریتم مشخص و هماهنگ و در استواری اندیشهء ملی- قومی در دستمال گرداندن «چوپی کیش» است:
دستمال گرداندن رهبر گروه هه لپه رکی معنایی جز به اهتزاز درآوردن پرچم نیست.


انسان به طور غریزی میل به رهایی دارد.
و همیشه در صدد بوده و هست که به نوعی خود را از زیر یوغ ستم برهاند.
پرچم و دستمال در رقص کردی هه لپه رکی چیزی جز مفهوم پرواز انسان از زیر بردگی و بندگی نیست و لازمه اش در تغییر و تحول است.
همیشه مثل آن بادی که به دستمال (پرچم) می خورد، پویا و نوآور باش، ظلم ستیز و انسان دوست و در وفاداری به آن کوشا و دلیری کن.
گروه را در ریتمی خاص هدایت و رهبری می کند.


به جای جای گروه سرکشی و جهش متناسب با ریتم انجام می دهد که اعضاء گروه در پویایی خود حق خروج از آن ریتم را ندارند.
این نشان از آن دارد که تک تک اعضاء (جامعه) به حدی به رهبری خود ایمان دارند که اجازه می دهند او حرکت کند، تا این که بتواند آزادانه گروه را هدایت کند.
از زمان پیدایش انقلاب کشاورزی در م مردمان این مرز و بوم پا به عرصهء مدنیت نهادند (8500 سال قبل از میلاد مسیح) و پایه ریز فرهنگی فراگیر شدند.
و انسان ها تحت تاثیر انتظار در رویش محصول که پا در گرو زمان و دایره داشت، چیزی را در آیین خود جای دادند که امروزه شاهد آن هستیم. شکل دایره را در تقویم و ساعت برگرفتیم؛ زیرا نیاز به زمان رویش محصول ما را در دایره ای بزرگ قرار داد و رقص ما (هه لپه رکی)، دایره را از این بینش پرثمر به عاریت گرفت.دیگر مورد مهم در رقص کردی، پا کوفتن بر زمین است.
و اهمیت کوبین پا بر زمین چیست؟
کوبین پا در هنگام رقص کردی، معنا و مفهومی اسطوره ای دارد.مردمان سلسله جبال زاگرس و به ویژه منطقهء ، بنا به دلایل جغرافیایی سختی که دارند نیاز به پاهایی محکم دارند.
و برای اینکه پا فرمان از اندیشه برد آن را با رقص قوی کرده و به آن استحکام می بخشند.
در هورامان رقص هایی وجود دارد تا با آن کمر خود و سایر اعضای آن را نیرومند کنند تا در برابر ناملایمات جغرافیایی تاب ایستادگی داشته باشند. در زمان های باستان مردمان این منطقه با این جوانان شان را قوی می کرده اند تا بتوانند در برابر دشمن ایستادگی داشته باشند.

معنای دیگر پاکوفتن در رقص کردی، بیدار کردن زمین برای کشاورزی در دورهء بعدی است.
__________________بنا به تحقیقات پردامنه ای که صورت گرفته است، زن و زمان به هم گره خورده است.
در زمان پیدایش کشاورزی این زن بود که به کشاورزی، به دور از چشم مرد، پی برد و آن را در زمانی معین برداشت کرد.
زنان منطقهء ما جزء اولین زن هایی هستند که به برکت آب، محصول کشاورزی را پایه ریزی کردند و در زمانی دایره ای (تقویم) آن را برای شوهر و فرزندانشان به عمل آورند.
پس مفهوم دایره در رقص کردی اسطوره ای است و در جمع آوری هرمنظره ای زیبا و جلوه گر خاطره انگیز تر است.


گه ریان، پشت پا، فتاح پاشایی، له بلان، خانه و میری یا خان میری، سقزی، خانانه، سه جار (سه بار)، شه لان، زنگی، چه پی، سه پی (سه پا)، قره، راسته، گه راه، هه و شار، رونیه، دو ده سماله (دو دستمال) کرماشانی و چه مه ری.هه لپه رکی به طورمعمول با سازهای سرنا و دهل، دوزله و دایره با تنبک، نرمه نای و تنبک و دایره و دربعضی مناطق مانند «مریوان» با ساز شمشال همراهی می شود.همان طور که درسطور بالا اشاره بدان رفت، زنان و مردان دوش به دوش هم و با دستانی که نشان ازاتحاد دارد، گونه ای از رقص را به وجود می آورند که به آن «ره ش به له گ» و یا «گندم و جو» می گویند.
و باید خاطر نشان کنیم که انواع ریزه کاری های رقص هه لپه رکی اعم از فریاد کشیدن و موی از سر کندن در موقع رقص، نشانه هایی از وجود دشمن درچند قدمی است.
با توجه به نکته هایی که در خصوص ایجاد رقص کردی بیان شد، امروزهنقش آیینی خود رااز دست داده است.
مثلاً «هه و شار» برای رقص خرمن و به هنگام جمع آوری محصول برگزاری می شده است، و یا هر کدام از آن ها برای ابراز دردی و تسکین آن اجرا می شدهاست.
اما در طی این تاریخ چند هزار ساله بنا به دلایل متعدد اجتماعی، سیاسی و حتیاقتصادی، آن مفهوم اولیهء خود را از دست داده است.مردمان ز دیرباز فریاد می کشند تا مگر دشمن بهراسد، اما این فریاد با قدمت بلندتاریخی خود رمز و تمثیل کردها شده است تا مگر چهرهء درون و برون دشمن را با خودآشنا کنند. آنان می رقصند چون همواره شور زندگی در دل دارند، خوشبین هستند که هیچگاه دستمال از دست سرچوپی کش فرو نخواهد افتاد و بر بلندای بلندترین نقطهءخاورمیانه خرامیده اند؛ زیرا امید به زمان و طبیعت را از دست نداده اند.
ادامه
99
35
13
25
نازی جون تهرانی , webgraph
دوشنبه 26 تیر ، 01:22
هرکی رقص کردی دوست داره اخه من استاد رقص کردیم
ادامه
هژیر رضایی , od1365
شنبه 22 مهر ، 21:57
لایک
ادامه
روژان کـــــــــــورد , so69
چهارشنبه 22 آذر ، 14:00
بابا هیچ رقصی مثل رقث کوردی زیبا نیست
ادامه
سنندج , sanandaj_
دغدغه های متاهلین , issuesofmarried
دریاچه ارومیه در حال مرگ
به زبان سرخم خندیدی ، انقلاب سبزت را به نظاره نشستم در مرگ دریاچه ام سکوت نکن ، تا به وداع خلیجت نخندم  
ادامه
22
  سنندج , sanandaj_
  ♥شب های سنندج♥
  *****************شاره كه م سنه **********************

  این عكس رو فقط سنندجی ها درك می كنن

  وقتی كه میری بالای آبیدر

  اونجا كنار جاده میشینی و به شهر قشنگت نگاه میكنی

  وقتی كه صدای پخش ماشینت رو بالا میبری

  وقتی كه صدای عباس كمندی توی آبیدر می پیچه :x

  .
  .
  .
  وقتی غصه میخوری كه وطنت ...  :(
  ادامه
  26
  13
  9
  هوشیار محمدی , yasin_m2000
  جمعه 1 اردیبهشت ، 16:36
  حتما ببینید بخوید
  ادامه
  باران برفی , baraan52
  چهارشنبه 3 خرداد ، 11:06
  دلنشین و زیباترین شهر
  ادامه
  علی جنگخواه , mat__pat
  یکشنبه 28 خرداد ، 13:14
  سلام
  ادامه
  سنندج , sanandaj_
  چهار فصل زندگی
   بنام مهربانترین چهار فصل زندگی…  در روزگاران گذشته مردی زندگی می کرد که چهار پسر داشت. او می خواست به آنها بیاموزد که زود درباره یک موضوع قضاوت نکنند. به همین خاطر برای هرکدام پیغامی فرستاد و از آنها خواست به دنبال یک درخت گلابی بروند که در مکانی بسیار دور می رویید.  پسر اول در زمستان راهی سفر شد ، دومی در بهار,  سومی در تابستان و چهارمی در پاییز  وقتی همگی آنها از سفر برگشتند، پدر همه را دعوت کرد تا درباره آنچه در طول سفر دیده اند، صحبت کنند.  پسر اول گفت که آن درخت زشت ، خمیده و خشکیده بود.   پسر دوم عنوان کرد که درخت از برگهای سبز پوشیده شده بود و پر از امید بود.  پسر سوم موافق دو برادر دیگر نبود، او گفت که درخت پر از شکوفه های زیبا بود که بوی خوشی از آنها به مشام میرسید و بسیار زیبا می نمود. آن درخت دلپذیرترین چیزی بود که پسر در تمام عمرش دیده بود.  پسر چهارم با برادران دیگر کاملا مخالف بود.  او گفت درخت پر از میوه های رسیده بود ، پر از زندگی و در نهایت کمال.  مرد به پسرانش توضیح داد همه آنها درست می گویند زیرا هرکدام ازآنها یکی از فصلهای زندگی درخت را دیده اند. مرد به آنها توضیح داد که آنها نباید در مورد یک درخت یا یک انسان تنها با استناد به یک فصل از زندگی قضاوت نمایند. ماهیت افراد و خوشی ، لذت و عشقی که از زندگی سرچشمه می گیرد تنها در انتهای آن  وقتی که تمامی فصلها به انتها رسیده باشد، قابل اندازه گیری است.   اگر تنها به زمستان بنگری، امیدبخشی بهار، زیبایی تابستان و کمال پاییز را از دست خواهید داد. نگذارید درد یک فصل تمام شادمانی دیگر فصلها را خراب کند.  در مورد زندگی بر اساس یک فصل سخت آن قضاوت نکنید.در راههای سخت پایداری کن: لحظه های بهتر بالاخره از راه میرسند.      گروه هشت بهشت:                           http://www.8Beheshtgroup.com
  ادامه
  سنندج , sanandaj_
  ناصر رزازی , naserclub
  13 نکته ی طلایی برای یادگیری شیوه ی نوشتن زبان کردی جنوبی
  وه نام خوداێ بێ وێنه با توجه به انتشار روزافزون متون نظم و نثر مکتوب و الکترونیکی ضرورت دارد تا کردزبانانی که به زبان کردی جنوبی تکلم می کنند با مبادی شیوه ی نوشتن این زبان آشنا شوند ؛ از  این رو  متن زیر که به زبان ساده نوشته شده است ، درآمدی است بر این موضوع ، و امید است وبلاگ ها و سایت های  علاقه مند  و مرتبط با انعکاس آن  زمینه ی آشنایی بیشتر  کردزبانان را با رسم الخط کردی فراهم آورند . 13 نکته ی طلایی برای یادگیری شیوه ی نوشتن زبان کردی جنوبی (  ایلامی (فیلی ) ، کلهری ، لکی و گورانی )   1-   حروف الفبای کردی عبارت اند از : ء – ا - ب – پ – ت – ج – چ- ح – خ- د- ر- ڕ( ڕ بزرگ که به شکل مشدد تلفظ  می شود) – ز – ژ – س – ش- ع- غ – ف – ق – ڤ ( با قرار گرفتن دندان های بالایی بر روی لب پایین تلفظ می شود و صدای V انگلیسی می دهد ) – ک – گ- ل – ڵ ( ڵ  بزرگ که تلفظ ل در کلمه ی الله به همین شکل است ؛ یعنی نوک زبان پشت دندان های بالا قرار می گیرد ) – م – ن –  و ( معادل W  در زبان انگلیسی و هم چنین ضمه (O) ؛ به این ترتیب این حرف به جای دو صدا به کار می رود ) – ه / ـه ( فتحه ) – وو ( مصوت بلند که در کلماتی مانند« رووژ» به معنی روز ،و نیز کلمه ی « جادوو» به کار می رود ) –  ۊ که بین صدای مصوت بلند  او ( U) و ای (I) تلفظ می شود ؛ مانند « خۊن » به معنی خون و « رۊن » به معنی روغن – هـ - ی ( این حرف هم صدای Y  را     می دهد هم صدای I ؛ یعنی حرفی که به جای دو صدا کاربرد دارد ) - ێ ( این حرف را یای مجهول می گویند که در کلماتی مانند : شێر = شیر درنده ، دێر= دیر ، ئێران = ایران و مانند آن به کار  می رود ) . توجه : در نوشتن کردی سورانی حرف ۆ هم به کار می رود که کشیده تر و بازتر از ضمه ی معمولی است و در زبان کردی ایلامی کاربردی ندارد . ۲-   حرکات ، مانند فتحه و ضمه به حروف تبدیل می شوند یعنی به جای ضمه (   ـــــُـــ )  حرف « و » و به جای فتحه ( ــَـ) حرف « ه / ـــه » به کار می رود . مثال برای ضمه : کورد ( کُرد) ، ئوتاق ( اتاق) ، ئورده ک ( اُردک ) ، و ... . مثال برای فتحه : عه لی ( علی ) ، مه ل ( پرنده ، حشره ) ، به راده ر     ( برادر ) ، و ... . 3-    در رسم الخط کردی حرفی برای حرکت کسره نیست . راه تشخیص کسره آن است که اگر حرکت فتحه (ه /ـه ) و ضمه (و) نباشد به احتمال قوی کسره است . ضمنا هر جا که لازم باشد     می توان از حرکت کسره هم استفاده کرد . 4-   قبل از نوشتن صداهای بلند « ا – ای (ی) ، او (و ) » و نیز صداهای فتحه و کسره و ضمه ،  به جای همزه ای که به شکل الف در کلمات فارسی  در اول کلمه می آید ،  از همزه به شکل «ء » استفاده می شود . مثال : ئازاد ( آزاد ) ، ئیلام ( ایلام ) ، ئووره ( آن جا ) ، ئورده ک ( اُردک ) ، ئڕا /ئه ڕا (چرا ) ،  ئه وه ( آن ) و ... .    5-   به جای سه حرف « ذ – ظ – ض » فقط حرف «ز» نوشته می شود . مثال : زاهر (ظاهر) ، نه زه ر (نظر ) ، له زیز ( لذیذ ) . 6-   به جای دو حرف « ص – ث » حرف « س» نوشته می شود . مثال : سووره ت (صورت ) ، سروه ت (ثروت ) ، سه حرا (صحرا ) . 7-   به جای «ط» حرف « ت » نوشته می شود . مثال : تاهر (طاهر ) . 8-   در زبان کردی دو نوع حرف « ل » داریم ؛ یک : ل متعارف که در کلماتی مانند « که ل  » به معنی شکاف و « مه ل» به معنی حشره و پرنده به کار می رود و دو : ڵ بزرگ یا کردی که در کلماتی مانند « که ڵ» به معنی بز کوهی و « کوڵ » به معنی کوتاه به کار می رود . 9-   در زبان کردی دو نوع « ر» داریم ؛ یک : ر متعارف و عادی که در کلماتی مانند « ده ر » به معنی در به کار می رود و دو : ڕ کردی که به صورت سایشی و مشدد به کار می رود و با علامتی در زیر آن مشخص می شود . مثال : که ڕ ( کر و ناشنوا ) ، پڕ ( پر ) ، زڕه ( صدای زنگ ) . 10-    در کردی ایلامی صدای بلند او ( و  ) را به صورت « وو » می نویسیم ؛ مثلا : نور به شکل نوور نوشته  می شود . 11-  در کردی حرف یای مجهول کاربرد دارد که با علامتی بر روی «ی » به شکل «ێ» مشخص می شود و در کلماتی مانند : ئێواره ( عصر ) ، ئێران ( ایران ) و مانند آن به کار می رود . 12-  واو عطف بین کلمات به شکل یک واو تنها نوشته می شود . مثال : من و عه لی و رزا و      یه حیا ( من و علی و رضا ویحیی ) . 13- به جای علامت تشدید ، دوبار حرف تکرار می شود : مثال : هممه ت ( همت ) ، نه ججار ( نجار) . حالا که به این 13 نکته ی طلایی دست یافتید ، امید است بتوانید متن زیر یا متن هایی مشابه را بخوانید و به این شیوه بنویسید .    براو  خوه یشک  هاموڵاتی ، زوان  کوردی  به شێگ  ده  میرات   فه رهه نگ  و  ئه ده ب  ئیمه  کورده ێله  که   نه سڵ  وه  نه سڵ  و ده س   و ده س  وه  ئیمه  ره سیه  . ئمێده واریم   ئیمه یشه    بتۊه نیم  حفزێ        بکه یمن  و  وه  ده س   زاڕوه ێلمان ده ئێرنگه  و  ئایه نده  بڕه سنیمن . هه ر  که س   یه ێ  زوان  بزانێ ، چمان  وه  یه ێ    ده روه چه و تماشاێ  دنیا  که ێ ، هه ر  که س  د ِ زوان  بزانێ وه  دِ  ده روه چه و  وه  دنیا  نوڕێ  . راسی   ئیمه  ئه ڕا  خوه مان  ده  ئێ  ئاسوو  رووشنه  ک  خودا   داگه سه مان   مه حرووم   بکه یمن . برا و خوه ێشکه ێل  عه زیز ، بایه د  گیشتێ  ده س  وه  ده س  یه ک  به یمن  و ئێ  زوان  شرینه  و دوڵه مه نه ، ده وڵه مه ن تر و  شرین تره و  بکه یمن .  ماناێ چه ن که لیمه :  ئێرنگه : اکنون /  ده روه چ : دریچه / ئاسوو رووشن : افق روشن

  گرفته شده از سایت:www.ilamasu.blogfa.com
  ادامه
  6
  1
  17
  سپون  تنها , adi_bavan
  یکشنبه 24 آذر ، 00:13
  زۆر جوان و به کاڕ هێنه ره دستان
  ادامه