دبیرستان امام صادق(ع) , sadeghclub

دبیرستان امام صادق(ع)

دبیرستان امام صادق(ع) , sadeghclub

دبیرستان امام صادق(ع)

110نــــفــــــر
عضو شده اند
110نفر عضو شده اند
این کلوب در جهت ارتباط هرچه بیشتر بچه های امام صادق استاین کلوب در جهت ارتباط هرچه بیشتر بچه های امام صادق استمشاهده کامل مشخصات
18 آذر 1384
آموزش و تحصیل
دوستی ها وخوبی ها جاودان خواهد ماند

اعضاء

  • ندا مدیر , p30neda
  • پرتو مولایی , parto_molayi
  • شیفته حسن نژاد , shifte_hasannezhad
  • کتایون لطفی , katayoon_lotfi
  • 110 نفر

    morebox img

کلوبهای مشابه

  • مهندسی شیمی-دانشگاه امیركبیر , chem_eng_amirkabir
  • انجمن بتن ایران , iran_beton
  • دانشگاه صنعتی بابل , babol_sanat_univres
دبیرستان امام صادق(ع) , sadeghclub
به نام آنکه در جانها دمید تا زندگی بیافریند
بار الها تو خود می دانی که من بی تو چگونه ام...
ای خداوند ی که در جان من دمیدی...
هر وقت احساس تنهایی میکنم تو در نظرم جلوه میکنی..چرا که تنها تو لایق تنهایی هستی.
بار الها تو در اوج کمالی و من در اوج کوچکی!!!
اگر بزرگی چون تو کوچکی چون مرا کرامت نکند،پس چگونه معنای کرامت را بدانم...
بار پروردگارا ...بارها به سوی گناه رفتم ودر ورطه آن الوده شدم..اما باز کرامت تو مرا برگرداند.
بار الها تو آنقدر کریمی که از کرامتت به دور است بنده ای را از باب رحمتت برانی...
خدایا به بزرگیت و به جلال و جبروتت قسم..
این عبد عاصی تو دوباره به درگهت آمده تا طلب عفو و بخشش کند!!
پس ببخش ای بخشاینده مهربان
نویسنده :محمد رضا حجتیان
ادامه
99
1