نتایج جستجو : v53.0.2785.97 - 1 مطلب

95/10/2 08:29
یاشار تیغه , yashartigheh
بگذر ز من ای آشنا، چون از تو من دیگر گذشتم
دیگر تو هم بیگانه شو، چون دیگران با سرگذشتم
میخواهم عشقت در دل بمیرد، میخواهم تا دیگر در سر یادت پایان گیرد
بگذر ز من ای آشنا، چون از تو من دیگر گذشتم
دیگر تو هم بیگانه شو چون دیگران با سرگذشتم
هر عشقی میمیرد، خاموشی میگیرد، عشق تو نمیمیرد
باور کن بعد از تو دیگری، در قلبم جایت را نمیگیرد
هر عشقی میمیرد، خاموشی میگیرد، عشق تو نمیمیرد
باور کن بعد از تو دیگری، در قلبم جایت را نمیگیرد
هر عشقی میمیرد، خاموشی میگیرد، عشق تو نمیمیرد
باور کن بعد از تو دیگری، در قلبم جایت را نمیگیرد
هر عشقی میمیرد، خاموشی میگیرد، عشق تو نمیمیرد
باور کن بعد از تو دیگری، در قلبم جایت را نمیگیرد
هر عشقی میمیرد، خاموشی میگیرد، عشق تو نمیمیرد
باور کن بعد از تو دیگری، در قلبم جایت را نمیگیرد
هر عشقی می میرد، بگذر زمن ای آشنا

صدای ماندگار عارف ، البته در فیلم میم مثل مادر هم همین آهنگ و متن با صدایی دیگر گوشنوازی میكرد ، یادش بخیر ...به یاد عشقهای پاك ...هادی ، می جو اسپرتیژ ، مهدی 111 و ...
و جان مهر چنان در او ریشه دواند كه چشم از او پوشاند ،‌ و جز او چه كسی میتواند عشقش را به خویش ترجیح دهد .
99
کامنت بنویسید...
یاشار تیغه , yashartigheh
جمعه 25 اسفند ، 15:52
نازی عزیز
ادامه
یاشار تیغه , yashartigheh
جمعه 25 اسفند ، 15:50
نازی عزیز
ادامه
نازی هفت خط , nazi7khat
جمعه 25 اسفند ، 15:40
+++++
ادامه