نرم افزار اندروید کلوب

نتایج جستجو : cinema paradiso - 4 مطلب

98/10/29 17:09
ژرفــــــــا , deep
وفاداری چیز بدیه !
وقتی وفادار می‌ مونی، همیشه تنهائی ..


99
98/05/22 23:16
باران , rain11
دوستامو به قیافه انتخاب میکنم، دشمنامو با هوششون!
98/03/1 12:17
باران , rain11
وفاداری چیز بدیه!
وقتی وفادار می‌مونی، همیشه تنهایی...
97/02/6 18:08
باران , rain11
آلفردو: خسته شدی پدر؟

پدر روحانی: آره. موقع رفتن سرازیریه و خدا كمک می‌كنه، ولی موقع برگشت که سربالائیه خدا فقط نگاه می‌كنه!