نتایج جستجو : گرافیک محنا - 32 مطلب

96/10/7 08:51
محنا , mahna.mn
تقریباً صد در صد نوآوری ها، نه از تحلیل بازار، بلکه توسط افرادی که به شدت از وضع موجود ناراضی بوده اند الهام گرفته شده است.
پیترز، تام
99
96/10/6 08:56
محنا , mahna.mn
نه پیروزی پایدار است و نه شکست مرگ‌آور.
96/09/21 08:49
محنا , mahna.mn
سرمایه ها به سرعت باز می گردد اگر راحترین فضا را در اختیار مشتریان قرار دهید.
96/09/9 08:51
محنا , mahna.mn
کیفیت، سودآوری را موجب می شود وانسان ها، کیفیت را به وجود می آورند.
96/07/29 08:47
محنا , mahna.mn
تبلیغات شما ابزار کوچکی است که باید بتواند با قدرت تمام کسب و کار شما را مطابق با همه وسعت و سابقه در بازار کسب و کار درخشان تر جلوه دهد.
96/07/12 08:54
محنا , mahna.mn
افرادی که صبر می کنند تا شرایط عالی از راه برسد هرگز کاری را شروع نمی کنند.

زمان مطلوب برای شروع، همین حالاست.
96/07/3 08:58
محنا , mahna.mn
داشتن هدف، و رفتن به دنبالش، خوب است ولی عاشق هدف بودن و گرفتار شدن چیز دیگری است.
96/06/21 08:51
محنا , mahna.mn
موفقیت کلید خوشبختی نیست. خوشبختی کلید موفقیت است.

اگر از کاری که انجام می دهید خرسند و راضی باشید، حتما موفق خواهید شد.
95/12/4 09:17
محنا , mahna.mn
برای آنکه پرواز کنی، پیکر خویش را به حال خود رها مکن.

حکیم ارد بزرگ