نرم افزار اندروید کلوب مجله کلوب

نتایج جستجو : چارلز بوکوفسکی - 148 مطلب

00/01/29 17:37
عقاب , ogab7
چیزی را که عاشقش هستی پیدا کن ؛
بگذار تا تو را بُکشد و از این مرگ لذت ببر ...

99
00/01/15 06:23
عقاب , ogab7
چیزی را که عاشقش هستی پیدا کن ؛
بگذار تا تو را بُکشد و از این مرگ لذت ببر ...

25
1
5
00/01/11 18:24
عقاب , ogab7
آدمهای کمی هستن که
از مغز خودشون برای شک کردن به چیزهایی که
بهشون یاد دادن استفاده کنن...

29
1
2
00/01/2 19:31
عقاب , ogab7
خوب ترین آدم ها
بیشتر به دست خودشان میمیرند.

24
2
4
99/09/17 08:21
عقاب , ogab7
واسه کسی که نمیخواد بمونه:
فقـط باید بری کنار ...
و
راهو برای رفتنش باز کنی ...
به همین سادگی!

30
2
6
99/08/4 12:15
ژرفــــــــا , deep
عجیب تنها هستیم
تا ابد تنها
و قرار بوده همین باشد...
20
1
4
99/07/24 12:23
ژرفــــــــا , deep
کلمات آمده‌اند و رفته‌اند.
بیمار اینجا نشسته‌ام
انتظار می‌کشم تا زندگی کنم
انتظار می‌کشم تا بمیرم
انتظار، این مخدر کثیف.
دیگر حرفی برای گفتن نیست
فقط انتظار
که هر‌کس به تنهایی با آن روبه‌رو می‌شود.
آه، زمانی جوان بودم
آنقدر جوان که باور نمی‌کنید...
36
5
4
99/07/20 13:16
عقاب , ogab7
عده ای می گویند دروغ عامل بسیاری از جدایی هاست...
اما نه این حقایق هستند که انسان ها را از هم دور می کنند!!!

32
2
1
99/07/15 18:50
ژرفــــــــا , deep
نوعی تنهایی در این جهان بسیار بزرگ وجود دارد
که آن را فقط در حرکت عقربه‌های یک ساعت
می‌توان شناخت.
مردم خسته‌اند!
چه با عشق، چه بی عشق...
28
1
1
99/07/7 17:35
ژرفــــــــا , deep
این حقایق هستند که انسان‌ها را
از هم دور می‌کنند نه دروغ..
وگرنه ما دروغ می‌گوییم
که نزدیک باقی بمانیم...
99/07/2 10:41
ژرفــــــــا , deep
بهترین بخش زندگی وقت‌هایی هست که
دست به سیاه و سفید نزده‌ای
و نشسته‌ای و درباره‌ی زندگی فکر کرده‌ای.
99/06/31 10:53
باران , rain11
همیشه فکر می‌کردم که آنچه مرا از پیری متنفر می‌کند، چروک صورت، لرزش دست‌ها و ناتوانی تمام و کمالی‌ست که تمامیتم را زیر سوال می‌برد!

اما حالا نظر دیگری دارم!

آن چیز که در پیری مرا بیشتر آزار می‌دهد این است که در مقابل انبوه خاطراتت تنها باشی!
99/05/30 19:02
تِـــــــــــلکا , Telkaaaa
عجیب تنها هستیم
تا ابد تنها
و قرار بوده همین باشد...
99/05/27 14:51
عقاب , ogab7
عجب سیرکی است !
همه مان خواهیم مُرد.
این مسئله به تنهایی باید کاری کند
که یکدیگر را دوست بداریم.
ولی نمی کند.
ما با چیز های بی اهمیت و مبتذل،کوچک شده ایم
ترور شده ایم
ما در هیچ هضم شده ایم ...

29
5
2
99/05/24 20:04
ژرفــــــــا , deep
چیزهایی هستند که می‌توانند مرا له کنند
مثل صورت‌های بی‌روح
مثل پاکت‌ها
مثل کلوچه‌ها
مثل زن‌های اجیر شده
مثل کشورهایی که ادعای عدالت می‌کنند
مثل آخرین بوسه و اولین بوسه،
مثل دست‌هایی که زمانی عاشق تو بودند
و تو این‌ها را می‌دانی،
لطفاً با من گریه کن...
99/05/14 00:30
عقاب , ogab7
شاید نوشتن شکلی از نق زدن باشد
فقط یعضی ها بهتر از بقیه غز می زنند

21
2
3
99/05/11 18:02
ژرفــــــــا , deep
فلسفه‌ی اصلی‌ ام در زندگی،
اجتناب از آدم‌ها تا جای ممکن بود.
هرچه کمتر آدم می‌دیدم، حالم بهتر بود...
99/05/8 14:00
باران , rain11
آنچه را عاشقانه دوست می داری
بیاب و بگذار تو را بکشد
بگذار غرقت کند... در آن چه که هستی
بگذار بر شانه هایت بچسبد
سنگینت کند
تو را به سمت پوچی ببرد
بگذار تو را بکشد و تمامت را ببلعد
زیرا هر چیزی تو را خواهد کشت
دیر یا زود
اما چه بهتر، آنچه دوستش میداری بکشدت...