نرم افزار اندروید کلوب

نتایج جستجو : پیغمبر،هدایت - 1 مطلب

98/04/1 12:59
خانُمِ کاشانی , seven7777777
در جهان "پیر" است با بخت "جوان"
با صلابت، مقتدر ، یل، مهربان
صاحب کرسی عقل و عاشقی ست
هر چه می گوید درست و منطقی ست
با خردمندی زعامت می کند
مثل پیغمبر هدایت می کند
99