نرم افزار اندروید کلوب مجله کلوب

نتایج جستجو : هلالی جغتایی - 54 مطلب

99/12/9 00:21
عقاب , ogab7
به یاد لعل تو تا کی لب قدح بوسم؟
خوش آن که بوسه بر آن لب زنم به جای قدح

99
20
3
4
99/09/12 00:17
عقاب , ogab7
بس که میخواهم که باشم با تو در گفت و شنود
یک سخن گـر بشنوم ، صد داستان گویم تـــو را

23
1
4
99/07/16 17:35
عقاب , ogab7
می روم بر سر راهش به امید نظری
آه اگر بگذرد از آن شوخ و نگاهی نکند

26
4
4
99/05/8 10:49
عقاب , ogab7
زهی خجسته زمانی که بعدِ مرگِ رقیبان
نشسته با دل آسوده رو به روی تو باشم

26
3
2
99/05/5 14:40
عقاب , ogab7
به یاد لعل تو تا کی لب قدح بوسم؟
خوش آن که بوسه بر آن لب زنم به جای قدح

24
3
1
99/04/29 19:00
تِـــــــــــلکا , Telkaaaa
دلم به مهر تو صد پاره باد و هر پاره
هزار ذره و هر ذره در هوای تو باد...
21
3
2
99/02/28 22:42
ژرفــــــــا , deep
جفا که با من دلخسته می‌کنی سَهل است
غرض وفاست که با مردم دگر نکنی ...

98/12/17 20:17
اشکهای تنهایی , AshkhayeTanhaeiiiii


بستم به طره‌ی تو دل و رَستم از غمت
آری علاج عاشق بیچاره بند بود

14
4
6
98/12/5 00:30
عقاب , ogab7
چون در آغوشت گرفتم قالب من جان گرفت
غالباً جـان‌ آفرین جسم تو از جـان آفــرید ..

21
4
98/11/25 01:13
عقاب , ogab7
زهی خجسته زمانی که بعدِ مرگِ رقیبان
نشسته با دل آسوده رو به روی تو باشم

#

24
4
2
98/11/24 17:02
ژرفــــــــا , deep
بنشین که تو را
نیست کسی یار تر از من


98/10/29 00:01
عقاب , ogab7
دیر می‌آید و جان منتظر مقدم اوست
مُردم از شوق ، خدایا برسان زودترش

23
6
2
98/09/12 14:50
عقاب , ogab7
در هر گذر که باشی ، نتوان گذشتن از تو
آری چو جانی و کس از جان گذر ندارد ...

41
8
3
98/09/5 12:52
تِـــــــــــلکا , Telkaaaa
حال خود گفتی بگو،
بسیار و اندک هرچه هست
صبر اندک را بگویم،
یا غم بسیار را؟
98/08/15 00:03
عقاب , ogab7
دیروز ز حال همه عالم خبرم بود
امروز چنانم که: ندارم خبر از خود

24
4
1
98/08/7 00:06
عقاب , ogab7
بی قیدم و از کار جهـــان فــــارغ مطلق
کس با منو ،من هم به کسی کار ندارم

29
4
3
98/08/4 12:43
تِـــــــــــلکا , Telkaaaa
فریاد که فریاد کشیدیمُ
ندیدیم در بادیه عشق تو
فریادرسی را...
98/07/28 21:34
گلابتون , golab_e_tun
می روم بر سر راهش
به امید نظری!
آه اگر
بگذرد آن شوخ و نگاهی نکند....

.
#
98/07/2 09:36
ژرفــــــــا , deep
ای باد صبح !
منزل جانان من کجاست ؟
8
2
3
98/06/30 23:12
بی سرزمین تر از باد  , pamchal_a
بی قیدم و از کار جهان فارغ مطلق،
کس با من و من هم بکسی کار ندارم...
کامنت بنویسید...
نورا نورا , nore43
شنبه 13 مهر ، 01:27
فقط اون خانم .....
ادامه
بی سرزمین تر از باد  , pamchal_a
شنبه 30 شهریور ، 23:16
یار آمد و من طاقت دیدار ندارم
از خود گله ای دارم و از یار ندارم

شادم که غم یار ز خود بی خبرم کرد
باری، خبر از طعنه اغیار ندارم

گفتم چو بیایی غم خود با تو کنم شرح
اما چه کنم طاقت گفتار ندارم

لطف تو بود اندک و اندوه تو بسیار
من خود گله اندک و بسیار ندارم

گو خلق بدانند که من رندم و رسوا
از رندی و بدنامی خود عار ندارم

بی قیدم و از کار جهان فارغ مطلق
کس با من و من هم بکسی کار ندارم

حال من دل خسته خرابست هلالی
آزرده دلی دارم و غم خوار ندارم
ادامه